SkillsCards

Ett unikt väglednings verktyg

Ett enkelt sätt att inspirera, vägleda och motivera

SkillsCards är ett väglednings/motivations verktyg med syfte att synliggöra elevens/klientens Skills och att öka hens självkännedom. Det blir en kartläggning över vilka färdigheter och förmågor man har och över vilka man tycker om och vill arbeta vidare med att utveckla.

Mobirise

Hitta

Lägg upp de fyra huvudkorten med klienten och börja kartläggningen.

Mobirise

Sortera

Läs igenom ett kort i taget och sortera dem under rubrikerna.

Mobirise

Gruppera

Rangordna korten och se vad klienten tycker mycket om att göra och vill utveckla.

Mobirise

Planera

Reflektera över resultatet och ta nästa steg i vägledningsprocessen.

Mobirise

680 kr Kortlek - Skapa en order

Färdighetskorten innehåller 55 kort som var och en beskriver en färdighet/förmåga en kompetens. Målgruppen är alla som arbetar med av vägledning. Det kan vara studie- och yrkesvägledare, kuratorer, behandlare, coacher, karriärvägledare, arbetsförmedlare m. flera.

Skapat av Monica Levin V.D.F – Välj Din Framtid AB. Monica är utbildad studie- och yrkesvägledare och har arbetat som det i 23 år. Hon driver sedan tre år tillbaka sitt företag där hon arbetar med vägledning, coachning, skolutveckling, SYV hela skolans ansvar och Kreativ processledning. Vi erbjuder också inspirationskurser och fortbildning för Vägledare/coacher alla som arbetar med att stödja människor i förändring och i valprocesser.

© Copyright 2021 SkillsCards

Mobirise website creator - Learn more